Industrigummering
Start Tjänster Produkter Miljöpolicy Kontakt BILDER

 

 

Miljöarbete

Miljöpolicy

istock_000002266764small

 

 

Vi bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1

Försäljning av miljövänliga däck

Energideklaration av vår fastighet

 

MILJÖPOLICY

 

Industrigummering i Falun AB skall utifrån våra egna resurser och förutsättningar, arbeta för att utveckla miljöanpassade metoder för återanvändning och service av gummiprodukter.

 

Vi skall uppnå detta genom att;

 

  • Följa utvecklingen inom våra produktområden och ställa miljökrav på vara leverantörer och deras produkter för förebyggande av förorening.
  • Hushålla med resurser och minska belastningen från transporter, samt förebygga föroreningar.
  • Upprätta miljömål i enlighet med denna policy och därmed verka för ständiga miljöförbättringar.
  • Driva verksamheten inom ramen för gällande lagstiftning och andra miljökrav som verksamheten berörs av.
  • Utveckla och motivera våra medarbetare i miljö- och produktfrågor.
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpolicy för alla meddarbetare och intressenter.
  • Vi tillämpar Systematiskt Arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1