Industrigummering
Start Tjänster Produkter Miljöpolicy Kontakt BILDER

 

 

Miljöarbete

Miljöarbete

istock_000002266764small

 

Exempel på förändringar i verksamheten enligt miljöpolicyn.

 

 • Uppvärmningen sker med bergvärme sedan januari 2004.
 • Miljövänligt vattenel-avtal tecknades år 2000.
 • Alla tribaserade lösningsmedel har utfasats ur produktionen.
 • Använding av blyvikter vid däck- och fälghantering har utfasats under 2006 och vi använder nu zinkvikter.
 • Tidigare servicefordon har ersatts med bränslesnålare och nyare bilar.
 • Våra fastigheter är energideklarerade den 2009.06.26 och handlingarna är inlämnade till Boverket.
 • Användning av Polyurethan med kvicksilver har utfasats under 2009.
 • Samtliga glödlampor har ersatts med lågenergilampor.
 • All personal i vårt företag har genomgått säkerhetsutbildningen SSG-Entre.
 • Alla fönster i byggnaderna har byts ut till fönster med energiglas. Färdigt 2009.11.19.
 • Vi klimatkompenserar all bensinförbrukning.
 • Byte till eldriven truck har skett under februari 2011.
 • PCB-inventering av företagets fastigheter utförd under oktober 2012.
 • Uppdaterad utbildning i "Grundläggande Miljöutbildning" har skett den 4 september 2014 för samtliga i företaget.
 • Vi tillämpar "Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1"